Background Image

Comenius Leergangen
Lustrum: 1996 – 2016

Comenius Leergangen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. In de afgelopen twee decennia groeide Comenius in Nederland uit tot een toonaangevend, op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap gericht instituut.

Met en voor haar alumni, stakeholders en betrokkenen schenkt Comenius op drie plaatsen in Nederland aandacht aan dit jubileum: op 1 april te Amsterdam, op 29 en 30 september te Groningen en op 3 februari te Amsterdam. Het zijn plaatsen waar de Tsjechische vluchteling Jan Amos Comenius (1592-1670) woonde en werkte (Amsterdam en Groningen).

Dit drietal lustrumactiviteiten is thematisch verbonden; in elk staat een facet centraal van Jan Amos Comenius’ werken en denken. In Amsterdam is dat vrij denken en Comenius als pedagoog en inspirator van mensen; in Groningen goed & wijs bestuur. Het zijn onderwerpen die tevens de kern vormen van Comenius Leergangen.

Lustrum bijeenkomsten

1 april te Amsterdam
Opening Lustrumjaar 

amsterdam

29 en 30 september te Groningen
‘Goed en wijs bestuur’ 

3 februari te Amsterdam
‘Vrijmoedig leiderschap’

Comenius Lustrumeditie boek
‘het labyrint van de wereld’

1 april te Amsterdam
‘vrij denken’, ‘het labyrint van de wereld’

Tijdens de eerste lustrumbijeenkomst, in Amsterdam op 1 april jongstleden, presenteerde Comenius de splinternieuwe vertaling van Jan Amos’ Comenius boek Het Labyrint van de wereld en het paradijs van het hart (1623).

De literaire vertaling van deze, op instigatie van Comenius door Vantilt uitgegeven editie is van Kees Mercks; de boekverzorging, waarin Miroslav Huptychs prenten schitteren als diamanten, is van Piet Gerard Ontwerpers. Dr Henk E.S. Woldring, emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam schreef in een nawoord dat het boek van Comenius voorziet van context.

Met deze uitgave van Het Labyrint, die verschijnt in een speciale lustrumeditie en in een handelseditie, wil Comenius bijdragen aan de verspreiding van deze visionaire en nog immer relevante tekst.

Background Image

Recensies

Volkskrant

NRC Handelsblad

NRC Handelsblad

Background Image

29 en 30 september te Groningen
‘goed en wijs bestuur’

U en andere alumni biedt Comenius een programma op het scherp van de bestuurlijke snede; op de plaats bovendien waar de aarde trilt en beeft. En dat niet alleen van emotie.

Sleutelpersonen in het gesprek over de toekomst van de gaswinning, waaronder Hans Alders (voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Lelystad, president-commissaris van ProRail en Nationaal Coördinator Groningen) zijn bereid tijdens boardrooms en socratische reflectiesessies vertrouwelijk en kritisch met u van gedachten te wisselen over de ‘gascrisis’; over de oorzaken én over de scenario’s richting ontknoping.

Cabaretier Pieter van Breevoort becommentarieert ‘goed en wijs bestuur’ in een op maat gemaakte voorstelling.

3 februari te Amsterdam
‘vrijmoedig leiderschap’

Het thema van het 3e Lustrumevenement is ‘Vrijmoedig Leiderschap’, in de breedste zin van het woord. Comenius organiseert deze dag in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF). In de 17e-eeuwse Republiek vond politiek vluchteling Jan Amos Comenius een veilige vrijplaats voor denken en schrijven. En daar transformeerde hij van ‘vluchteling’ tot ‘betekenisvol mens’. In februari actualiseren we deze geschiedenis; te Amsterdam willen we ‘vluchtelingen’ vooral ontmoeten als mensen en als professionals. Als collega’s.

Comenius en het UAF organiseren een bijeenkomst waar de vluchteling centraal staat. Geïnspireerd op een belangrijk element uit de klassieke retorica, de ‘parrèsia’, worden zij uitgenodigd frank en vrij te spreken of te schrijven over onderwerpen die hen raken en die zij relevant achten voor genodigden. Voor Nederland.

Background Image
Background Image

Programma
3 februari te Amsterdam
‘vrijmoedig leiderschap’

Het thema van de dag is ‘Vrijmoedig Leiderschap’, omdat het moed vereist in een ander land, in een andere cultuur, een nieuw bestaan op te bouwen. Omdat het leiderschap vereist de vraag te stellen hoe divers je eigen personeelbestand eigenlijk is, omdat het moed en leiderschap vereist mensen met een andere, onbekende en vaak onduidelijk, achtergrond een plek in je organisatie te bieden.

13.30 – 13.45 uur Ontvangst
13.45 – 14.00 uur Welkom door Pieter-Matthijs Gijsbers en Mardjan Seighali, directeur UAF
14.00 – 14.30 uur Inleiding door Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam
14.30 – 15.30 uur Vluchtelingen aan het woord, door Qader Shafiq
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur Vluchtelingen aan het woord, door Qader Shafiq
16.45 – 17.00 uur Slotdialoog onder leiding van Qader Shafiq
17.00 – 18.00 uur Walking dinner

Aanmelden

Comenius Lustrum bijeenkomst
‘Vrijmoedig leiderschap’
3 februari te Amsterdam

Background Image

Contact

Heeft u vragen?
Neem contact op met coördinator Comenius Lustrum
Cathelijn Hoekstra.

E: hoekstra@comeniusleergang.nl
T: 088 – 556 11 61