Background Image
lustrum logo FC
uni

Comenius Leergangen
Lustrum: 1996 – 2016

Comenius Leergangen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. In de afgelopen twee decennia groeide Comenius in Nederland uit tot een toonaangevend, op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap gericht instituut.

Met en voor haar alumni, stakeholders en betrokkenen schenkt Comenius in 2016 op drie plaatsen in Nederland aandacht aan dit jubileum: op 1 april te Amsterdam, op 29 en 30 september te Groningen en eind november te Naarden. Het zijn plaatsen waar de Tsjechische vluchteling Jan Amos Comenius (1592-1670) woonde en werkte (Amsterdam en Groningen) en waar hij uiteindelijk zijn laatste rustplaats vond (Naarden).

Dit drietal lustrumactiviteiten is thematisch verbonden; in elk staat een facet centraal van Jan Amos Comenius’ werken en denken. In Amsterdam is dat vrij denken; in Groningen goed & wijs bestuur. In Naarden staat Comenius als pedagoog en inspirator van mensen centraal. Het zijn onderwerpen die tevens de kern vormen van Comenius Leergangen.

Lustrum bijeenkomsten

1 april 2016
te Amsterdam

Opening Lustrumjaar en presentatie Comenius boek

amsterdam

29 en 30 september 2016
te Groningen

‘Goed en wijs bestuur’ over de toekomst van de gaswinning

wg

Vrijdag 3 februari 2017
te Naarden
Comenius als pedagoog en inspirator 

naarden

Speciale Comenius Lustrumeditie boek
‘vrij denken’, ‘het labyrint van de wereld’

com_boek

1 april 2016
te Amsterdam
‘vrij denken’, ‘het labyrint van de wereld’

Tijdens de eerste lustrumbijeenkomst, in Amsterdam op 1 april jongstleden, presenteerde Comenius de splinternieuwe vertaling van Jan Amos’ Comenius boek Het Labyrint van de wereld en het paradijs van het hart (1623).

De literaire vertaling van deze, op instigatie van Comenius door Vantilt uitgegeven editie is van Kees Mercks; de boekverzorging, waarin Miroslav Huptychs prenten schitteren als diamanten, is van Piet Gerard Ontwerpers. Dr Henk E.S. Woldring, emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam schreef in een nawoord dat het boek van Comenius voorziet van context.

Met deze uitgave van Het Labyrint, die verschijnt in een speciale lustrumeditie en in een handelseditie, wil Comenius bijdragen aan de verspreiding van deze visionaire en nog immer relevante tekst.

Background Image

Recensies

Volkskrant

volkskrant

NRC Handelsblad

nrc1

NRC Handelsblad

nrc
Background Image

29 en 30 september 2016
te Groningen
‘goed en wijs bestuur’

U en andere alumni biedt Comenius een programma op het scherp van de bestuurlijke snede; op de plaats bovendien waar de aarde trilt en beeft. En dat niet alleen van emotie.

Sleutelpersonen in het gesprek over de toekomst van de gaswinning, waaronder Hans Alders (voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Lelystad, president-commissaris van ProRail en Nationaal Coördinator Groningen) zijn bereid tijdens boardrooms en socratische reflectiesessies vertrouwelijk en kritisch met u van gedachten te wisselen over de ‘gascrisis’; over de oorzaken én over de scenario’s richting ontknoping.

Cabaretier Pieter van Breevoort becommentarieert ‘goed en wijs bestuur’ in een op maat gemaakte voorstelling.

Programma

Donderdag 29 september

18.00-19.00 uur

Rijksuniversiteit Groningen,  Senaatskamer Academiegebouw:
ontvangst met welkomstwoord van  prof.dr Sibrand Poppema,
voorzitter College van Bestuur RuG

19.00-22.30 uur

Diner met optreden van cabaretier Pieter van Breevoort,
winnaar juryprijs Utrecht International Comedy Festival 2016

Keynote
Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen:
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Vrijdag 30 september

9.00-10.00 uur

Keynote
Frank Westerman, journalist en schrijver De Groninger Gasproblematiek

10.00-14.15 uur

Boardrooms Gronings gas: goed en wijs bestuur*

Hoofdrolspelers in de gasproblematiek gaan vertrouwelijk in gesprek

Onder anderen:
– Lex de Boer, directeur-bestuurder wooncorporatie Lefier
– Philip Wagner, hoogleraar Global Economy & Governance (ICUC)
– Albert Roodenboog, burgemeester gemeente Loppersum
– Gerard Schotman, directeur NAM

14.30-16.00 uur

‘Achterkant van het gelijk’

Slotreflectie onder leiding van filosoof dr Ad Verbrugge

Gemeenschappelijk formuleren van maxime ‘goed en wijs bestuur’

Overhandigen maxime aan Hans Alders

16.00-17.00 uur

Borrel

* De boardrooms vinden plaats op locaties in de Groningse binnenstad. Ze duren elk anderhalf uur; deelnemers aan dit lustrumprogramma hebben voldoende tijd twee boardrooms naar keuze bij te wonen.

Sprekers

Hans Alders

Hans Alders
Nationaal Coördinator Groningen

Hans Alders  was elf jaar lang Commissaris van de Koningin in Groningen. Daarvoor was hij onder andere minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Tweede Kamerlid. De afgelopen jaren heeft de heer Alders verschillende functies in de energie-, pensioen- en vervoerssector vervuld. De heer Alders legt wegens zijn nieuwe baan het voorzitterschap van Energie Nederland en andere aan energie gerelateerde functies neer. De heer Alders is met instemming van de provincie Groningen en de 12 gemeenten in het aardbevingsgebied benoemd.

Pieter van Breevoort

Pieter van Breevoort
Comedian & natuurkundige

Pieter van Breevoort is naast stand-up comedian ook natuurkundige. Hij adviseert overheden op het gebied van internationaal klimaat- en energiebeleid. Hij speelde op verschillende festivals en stond hij in de finale van het Utrecht Kleinkunst Festival. Dit jaar won hij de juryprijs van de Utrechtse Comedyhuis Comedy Competitie en speelde op het Utrecht International Comedy Festival. Op het podium vertelt hij graag over taal, reflectie en zelfbewustzijn onder het mom: weet wat je zegt. Daarmee ontstaat een unieke combinatie van consultancy, company-story-telling en comedy.

Frank Westerman

Frank Westerman
Schrijver & journalist

Frank Westerman groeide op in Assen en studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1992 vestigde Westerman zich als Volkskrantcorrespondent in Belgrado. Over deze tijd publiceerde hij in 1994 ‘De Brug over de Tara’ – zijn debuut. Hij bezocht sindsdien als verslaggever en correspondent van NRC Handelsblad tal van internationale brandhaarden. Vanaf 2002 werkt Frank Westerman als fulltime schrijver vanuit Amsterdam. Op grond van zijn oeuvre, met o.a. Het Zwartste Scenario, De Graanrepubliek, El Negro en ik en Ararat ontving Westerman in 2005 de Outstanding Alumnus Award van zijn alma mater, de universiteit van Wageningen.

Lex de Boer

Lex de Boer
Directeur-bestuurder Lefier

Lex de Boer is bestuurder van woningcorporatie Lefier. Lefier beheert ruim 30.000 sociale huurwoningen in de steden en dorpen van Groningen en Drenthe. Hij is overtuigd maatschappelijk ondernemer, die hoge maatschappelijke ambities realiseert vanuit een gezonde bedrijfsvoering. De maatschappelijke uitdagingen in het Noorden zijn groot genoeg: slechts 30% van de huurders van Lefier is nog actief op de arbeidsmarkt, in Zuid Oost Drenthe en de Veenkoloniën krimpt de bevolking, het woningbezit van Lefier is verouderd en verre van duurzaam en staat voor een deel ook nog eens in het aardbevingsgebied.

Lex combineert ervaring bij de overheid en bedrijfsleven, hij was beleidsambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting in de jaren ’80,en had in de jaren ’90 een eigen advies- en interimmanagementpraktijk. Voordat hij naar het Noorden kwam, werkte hij nog op het grensvlak van politiek, praktijk en wetenschap als directeur van SEV, een innovatie-instituut.

Philip Wagner

Philip Wagner
Hoogleraar Global Economy & Governance

Philip Wagner studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Europese Academie te Berlijn en is tegenwoordig hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean op Curaçao. Hij deed in uiteenlopende organisaties en rollen werkervaring op: bij de Europese Unie, de Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Politie en in de international consultancy (Euroconsult). Ook vervult hij meerdere toezichthoudende functies,  voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het Huis voor de Sport en als toezichthouder bij een het Noorderpoortcollege.

Albert Rodenboog

Albert Rodenboog
Burgemeester gemeente Loppersum

Albert Rodenboog is een Nederlands politicus van het CDA. Rodenboog was vanaf 1977 werkzaam in de installatiebranche. Daarnaast was hij vanaf 1992 actief in de lokale politiek als gemeenteraadslid in de Groningse gemeente Leek waar hij geboren en getogen is. In 1997 gaf hij zijn baan als bedrijfsleider bij een groot installatiebedrijf op om in die gemeente wethouder te worden. In de zomer van 2003 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Loppersum. In 2014 werd Rodenboog verkozen tot beste lokale bestuurder in het kader van zijn bestuurlijk optreden met betrekking tot de aardbevingen in en rond de gemeente Loppersum.

thijs-jurgens-directeur-aardbevingen-nam

Thijs Jurgens
Directeur aardbevingen NAMGerard Schotman

As of June 2016 Thijs Jurgens holds the position of Director Groningen Earthquakes at NAM B.V. Before joining NAM Thijs led the PT2020 transformation programme in Shell’s Project and Technology division.

Thijs started his career in Exploration and Production in Shell and held various technical and managerial positions in Europe, the Middle East and Africa, e.g. as the General Manager and Managing Director of BAPETCO, the joint venture between the State and Shell, which is active in exploration and production of hydrocarbons in Egypt. Prior to his current role he was the Senior Advisor for Europe and Sub-Saharan Africa in Government Relations, and most recently the Vice President for Innovation for Shell. Thijs holds a PhD in Physics from Leiden University in The Netherlands and the Commissariat à L’Energie Atomique of France.

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge
Filosoof, politiek activist en
musicus

Ad Verbrugge studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden, promoveerde in 2001 en is thans universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij Sociale Filosofie en Culturele Filosofie doceert. Hij neemt een onafhankelijke en eigen wijsgerige positie in waarbij hij zich in zijn werk nadrukkelijk bezig houdt met en buigt over de tijdgeest. Zijn inspiratiebronnen daarbij zijn onder andere Aristoteles, Hegel, Heidegger en Spengler.

In zijn populair-filosofische essaybundel Tijd van onbehagen analyseert hij de problemen van de westerse samenleving als een ‘cultuur op drift’. Verbrugge is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), die hij samen met zijn vrouw oprichtte op 22 maart

annemarie-heite-is-docent-international-marketing-management-aan-de-hanze-hogeschool

Annemarie Heite
Docent International Marketing Management aan de Hanze Hogeschool

De boerderij van Heite in Bedum vertoont veel schade van de aardbevingen die in het gebied plaatsvinden. Ze werkt mee aan de documentaire De Stille Beving van Piet Hein van der Hoek, die de gevolgen van de bevingen vastlegt. Eerder was Heite fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bedum.

Annemarie zet zich in voor de belangen van hen die last hebben of schade ondervinden van de gevolgen van de aardgaswinning in het Groningerveld.

Arrangementen

boardroom

Arrangement 1

Inschrijfgeld
€ 125,00 per persoon
(programma, diner & lunch)

gr

Arrangement 2
(Volgeboekt)

Inschrijfgeld
€ 125,00 per persoon
(programma, diner & lunch)

Overnachting & ontbijt
in Hotel Prinsenhof ****
€ 219,50 per persoon
prinsenhof-groningen.nl

gr1

Arrangement 3
(Volgeboekt)

Inschrijfgeld
€ 125,00 per persoon
(programma, diner & lunch)

Overnachting & ontbijt
in NH Hotel De Ville ****
€ 110,00 per persoon
nh-hotels.nl/hotel/nh-groningen

centrum

Arrangement 4

 

Inschrijfgeld
€ 125,00 per persoon
(programma, diner & lunch)

Overnachting & ontbijt
in Hampshire Hotel ***
€ 90,00 per persoon
hampshire-groningen.nl

Aanmelden

Tweede Comenius Lustrum bijeenkomst
29 en 30 september in Groningen.
Om deel te kunnen nemen aan het programma in Groningen vragen wij u een bijdrage van €125,00 voor het programma, diner en lunch.

Background Image

Contact

Heeft u vragen?
Neem contact op met coördinator Comenius Lustrum Cathelijn Hoekstra.

E: hoekstra@comeniusleergang.nl
T: 088 – 556 11 61